Kategorie
Kurs HDS

Zostań operatorem HDS – kurs na HDS

Po pozytywnym ukończeniu kursu HDS egzaminu kursant będzie mógł obsługiwać żurawie przenośne HDS (żurawie przeładunkowe, żurawie samojezdne żurawie leśne). Celem kursu HDS jest przygotowanie kursanta zarówno do pracy na maszynie, jak i do zdania egzaminu. Kurs HDS to prowadzone na podstawie specjalnie opracowanego programu szkolenia z pełną certyfikacją Urzędu Dozoru Technicznego.

Praca charakterze operatora HDS

Praca operatora HDS polega na obsłudze i konserwacji żurawi hydraulicznym systemem załadunku (HDS), które są wykorzystywane przez firmy transportowe i inne przedsiębiorstwa do transportu załadunku towarów. Operatorzy dźwigów są odpowiedzialni za bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzeń, w tym za kontrolowanie ich funkcji, utrzymywanie ich stanu technicznego i przeprowadzanie regularnych przeglądów. Wymagana jest znajomość przepisów i procedur bezpieczeństwa, a także umiejętność radzenia sobie z różnymi rodzajami ładunków.

Co jest wymagane do obsługi żurawia HDS?

Kandydat na operatora HDS musi posiadać podstawowe wykształcenie, mieć ukończone 18 lat nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracypotwierdzonych odpowiednim badaniem.

Co obejmuje szkolenie z zakresu HDS?

Celem kursu HDS jest przeszkolenie przyszłych operatorów zakresie bezpieczeństwa i obsługi żurawi HDS. Kursy HDS składają się zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. podczas kursu HDS nauczysz się:

  • Ogólnych informacji o żurawiach HDS
  • Informacje dotyczące nadzoru technicznego
  • Rodzaje żurawi: przeładunkowe, samojezdne i leśne
  • Budowa żurawi
  • Obowiązki operatorów dźwigów
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kurs obejmuje również szkolenie praktyczne na żurawiach. Na zakończenie kursu odbywa się egzamin państwowy, który pozwala uzyskać licencję HDS.

Na czym polega egzamin HDS UDT?

Egzamin UDT przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego umożliwia osobom pragnącym poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe uzyskanie uprawnień HDSUprawnienia do obsługi żurawi HDSwydawane w formie świadectwa kwalifikacyjnego UDTwydawane są na czas nieokreślony. Świadectwo kwalifikacji uprawnia do obsługi żurawi przenośnych HDS (żurawie przeładunkowe, żurawie samojezdne i żurawie leśne).

Egzamin HDS podzielony jest na część teoretyczną i część dotyczącą umiejętności praktycznych. Część teoretyczna składa się z 15 pytań, z których odpowiedzi na co najmniej 11 muszą zostać udzielone prawidłowo. Druga część to egzamin praktyczny, czyli umiejętność obsługi żurawia HDS.