Kategorie
Kurs na wózek widłowy

Uprawnienia na wózki widłowe – co powinieneś wiedzieć?

Rynek pracy w obecnych czasach jest nieprzewidywalny, jednak są branże w których specjaliści z fachem w ręku nie powinni obawiać się o pracę. Rozwój sektora TSL nie traci tempa, a związany z nim zawód operatora wózka widłowego cieszy cię coraz większą popularnością i zainteresowaniem. Pracy w tym kierunku poszukują zarówno studenci, osoby młode poszukujące pierwszej pracy, jak i pracownicy innych branż, którzy chcieliby się przekwalifikować. Aby pracować jako operator wózka widłowego niezbędne są stosowne uprawnienia. Jak wyglądają i jak je zdobyć? W artykule wyjaśniamy wszystko na temat uprawnień na wózki widłowe.

Dlaczego uprawnienia na wózki widłowe są konieczne?

Wózki widłowe to sprzęt niezbędny w przemyśle. Służą do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia palet, skrzyń oraz ciężkich, wielkogabarytowych ładunków. Wózki widłowe często wykorzystuje się w magazynach, centrach logistycznych, handlowych oraz sklepach spożywczych. Z pozoru wydają się proste w obsłudze, jednak współcześnie są to wysoce zaawansowane technicznie urządzenia, które operowane przez niewykwalifikowanych, niedoświadczonych operatorów mogą stwarzać ryzyko zagrożenia w miejscu używania. Wózki widłowe wymagają umiejętności prowadzenia oraz operowania ładunkiem, czego można nauczyć się na dedykowanych szkoleniach. Uprawnienia na wózki widłowe wprowadzono stosunkowo niedawno, jednak obecnie są niezbędne, aby podjąć pracę w tym kierunku.

Warto również zaznaczyć, że posiadanie tych uprawnień znacznie zwiększa wartość operatorów na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji. Operatorzy wózków widłowych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy, ponieważ skala wykorzystania tych urządzeń w przemyśle bardzo szybko rośnie. Z drugiej strony pracodawcy mają pewność, że w swojej załodze posiadają kompetentnych pracowników.

Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki widłowe wystarczy zapisać się na stosowny kurs oraz zdać egzamin. Szkolenie nie jest skomplikowane i czasochłonne. Aby je rozpocząć musisz mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Kurs operatorów wózków widłowych przeprowadzany jest przez firmy prywatne i obejmuje dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną z operowania wózkiem oraz ładunkiem. Egzamin również podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna to test przeprowadzany w formie pisemnej, natomiast część praktyczna  przeprowadzana jest na placu manewrowym. Instytucją odpowiedzialną za nadawanie uprawnień jest Urząd Dozoru Technicznego.

Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

Ważną kwestią jest to, że uprawnienia na wózki widłowe nie są jednorodne i nie obejmują wszystkich typów wózków. Istnieją 3 rodzaje nadawanych uprawnień, które różnią się między sobą zakresem pojazdów na które zezwalają. Dlatego przez przystąpieniem do kursu warto rozważyć, które uprawnienia będą w rzeczywistości najbardziej przydatne.

I WJO

Jest nadrzędną i najszerszą kategorią uprawnień. Zezwala na prowadzenie każdego rodzaju wózka widłowego, wliczając specjalistyczne wózki wysokiego składowania oraz ze zmiennym wysięgnikiem.

II WJO

To najczęściej wybierana kategoria. Zezwala na prowadzenie wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalistycznych. Analogicznie jak w przypadku I WJO kurs ten jest nadrzędny w stosunku do kursu III WJO, co oznacza że kategoria II uprawnia do obsługi III WJO.

III WJO

To najwęższa kategoria, a zarazem dająca najmniejsze możliwości. Zezwala na operowanie jedynie wózkami jezdniowymi prowadzonymi lub sterowanymi ręcznie.

Ile są ważne uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia na wózki widłowe mają określoną ważność i obecnie są wydawane na 5-10 lat. Można je jednak łatwo przedłużyć składając stosowne pismo do UDT. Powinna znaleźć się w nim informacja, że osoba ubiegająca się o przedłużenie uprawnień aktywnie korzystała z wózków widłowych conajmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Przedłużenie uprawień jest bezpłatne i nie wymaga ponownego podchodzenia do egzaminu.